Alarm

Konfigurację i montaż systemów wykonuje osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie w utrzymaniu bezpieczeństwa na obiektach objętych ustawowym obowiązkiem ochrony. Osoba ta jest pozytywnie zweryfikowana przez Policję oraz wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzoną przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

Wykonujemy instalacje alarmowe:

  • przewodowe;
  • bezprzewodowe z funkcją powiadamiania przez SMS;

    Wykonujemy kompletne instalacje alarmowe oraz przygotowujemy system do przejęcia go przez firmy ochroniarskie.