Monitoring

Konfigurację i montaż systemów wykonuje osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie w utrzymaniu bezpieczeństwa na obiektach objętych ustawowym obowiązkiem ochrony. Osoba ta jest pozytywnie zweryfikowana przez Policję oraz wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzoną przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

Wykonujemy systemy monitoringu wizyjnego nazywanego także telewizją przemysłową w skrócie CCTV (ang. Closed Circuit TeleVision).
Montujemy najnowsze systemy monitoringu oparte o protokół IP, dające możliwość podglądu obrazu na żywo przez internet z dowolnego miejsca na świecie.