Kontrola dostępu

Konfigurację i montaż systemów wykonuje osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie w utrzymaniu bezpieczeństwa na obiektach objętych ustawowym obowiązkiem ochrony. Osoba ta jest pozytywnie zweryfikowana przez Policję oraz wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzoną przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

Wykonujemy instalacje ograniczające dostęp niepowołanych osób do wybranych pomieszczeń lub budynków.
Montujemy systemy z kluczami dostępu dla czytnika o 3 stopniach bezpieczeństwa:

  • Niski stopień bezpieczeństwa - kody numeryczne i alfanumeryczne;
  • Średni stopień bezpieczeństwa - breloki zbliżeniowe a także karty zbliżeniowe z kodem kreskowym, chipowe, magnetyczne;
  • Wysoki stopień bezpieczeństwa - czytniki cech biometrycznych - tęczówki oka, siatkówki oka, odcisku palca, geometrii dłoni, geometrii twarzy;