Dochodzenie odszkodowań z OC sprawcy kolizji lub wypadku drogowego

Każda z firm kierując się ekonomiką prowadzenia przedsiębiorstwa dąży do jak największej minimalizacji swoich kosztów działalności. Tak samo funkcjonują Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Pomimo, iż ich działalność regulowana jest w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz podlegają nadzorowi finansowemu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) , to misję dla której istnieją na rynku mają niezmienną z innymi firmami i tą misją jest zysk finansowy.
 

Oferujemy Państwu dochodzenie odszkodowań majątkowych za uszkodzone samochody z polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy kolizji lub wypadku drogowego.
 

Etapy postępowania:

  • Rozmowa z właścicielem pojazdu celem ustalenia historii szkodowej oraz stanu technicznego pojazdu przed zaistniałą szkodą;

  • Dostarczenie przez właściciela pojazdu kosztorysu otrzymanego od Towarzystwa Ubezpieczeniowego likwidującego szkodę;

  • Bezpłatna analiza kosztorysu wystawionego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe;

  • W przypadku stwierdzenia ,iż kosztorys naprawy, który Państwo otrzymaliście od Towarzystwa Ubezpieczeniowego sporządzony jest nierzetelnie i i zaniża faktyczne koszty restytucji pojazdu zostanie zlecone odpłatne wykonanie kosztorysu naprawy przez niezależnego rzeczoznawcę specjalizującego się w wycenie pojazdów mechanicznych;

  • W przypadku akceptacji i zapłaty przez Państwa ceny za kosztorys sporządzony u niezależnego rzeczoznawcy, kierowane jest wezwanie do zapłaty dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego;

  • W momencie zapłaty przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe dopłaty odszkodowania pobierane jest wynagrodzenie w wysokości 20 % od uzyskanej dopłaty. W przypadku sprzeciwu Towarzystwa Ubezpieczeniowego na otrzymane wezwanie do zapłaty sporządzany jest pozew o zapłatę do właściwego sądu;