Strefa Poufne

Strefa zawiera sekcje usług, których wykonywanie powierzone jest osobom posiadającym stosowną wiedzę, doświadczenie życiowe, uprawnienia państwowe potwierdzone stosownymi dyplomami lub certyfikatami. Osoby te dają pełną rękojmię zachowania w tajemnicy przed nieuprawnionymi osobami informacji uzyskanych podczas wykonywanej pracy.