Nieuczciwa konkurencja

Coraz częstszym staje się zjawisko nieuczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców.

Wielu przedsiębiorców posuwa się do nieuczciwych praktyk aby przejąć kawałek po kawałeczku rynek lub wręcz odrazu zniszczyć swoją konkurencję i zapewnić swoim usługom lub produktom monopol na danym obszarze.

Oferujemy zbieranie i dokumentowanie informacji o:

  • wprowadzaniu podróbionych towarów do obrotu;
  • rozpowszechnianiu nieprawdziwych albo wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorstwie;
  • bezprawnym ujawnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa innemu przedsiębiorstwu;
  • wykorzystaniu tajemnicy przedsiębiorstwa we własnej działalności gospodarczej;
  • wprowadzeniu w błąd nieprawdziwym oznaczeniem towarów albo brakiem takiego oznaczenia;