Wywiad gospodarczy

Decydując się na podjęcie decyzji o współpracy lub skorzystaniu z usług danej firmy warto zasiegnąć informacji o jej obecnej kondycji finansowej, historii płatniczej i innych aspektach rzutujących na wizerunek danej firmy. Działając w myśl zasady, iż kontrola jest podstawą zaufania lepiej jest zapobiegać skutkom błednych decyzji biznesowych.

Zweryfikujemy firmę pod kątem:

 • aktualności danych adresowych, kontaktowych, rejestrowych;
 • dotychczasowych opinii o firmie;
 • przeszłości firmy;
 • obecnej kondycji finansowej firmy;
 • powiązań biznesowych z innymi firmami;
 • posiadanych ruchomości;
 • posiadanych nieruchomości;
 • przekształceń danej firmy;
 • dokumentów złożonych przez firmę w KRS;
 • historii zmian w zarządzie firmy;
 • wpisów w księgach wieczystych;
 • powiązań osobowo- kapitałowych członków zarządu, rady nadzorczej, wspólników oraz powiązań kapitałowych wskazanego podmiotu gospodarczego;