Sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym

Zajmujemy się weryfikacją informacji podanych towarzystwu ubezpieczeń przez poszkodowanego a mających związek z likwidacją przedmiotowej szkody.

Towarzystwa ubezpieczeniowe są tą grupą przedsiębiorstw, która jest szczególnie narażona na wyłudzenia środków pieniężnych. W Polsce w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych dzięki obowiązującemu prawu nie ma przymusu zawiadamiania Policji gdy w kolizji drogowej nie ma ofiar śmiertelnych lub gdy ktoś nie doznał chociażby lekkich obrażeń ciała.

Zweryfikujemy wnikliwie wszystkie okoliczności wypadku lub kolizji drogowej podane przez poszkodowanego w przedmiotowej sprawie.