O firmie

Firma powstała w 2015 roku w Szczecinie. Właścicielem firmy jest absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego posiadający licencję detektywa wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Firma współpracuje z osobami o nieposzlakowanej opinii, które w przeszłości służyły w służbach specjalnych, jednostkach organizacyjnych oraz umundurowanych i uzbrojonych formacjach takich jak:

 

  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne
  • Służba Celna
  • Komenda Główna Policji
  • Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  • Straż Graniczna

 

W celu zapewnienia najwyższych standardów w zakresie montażu systemów monitoringu, alarmowych oraz kontroli dostępu firma współpracuje z osobą posiadającą wieloletnie doświadczenie w utrzymaniu bezpieczeństwa na obiektach objętych ustawowym obowiązkiem ochrony. Osoba ta jest pozytywnie zweryfikowana przez Policję oraz wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzoną przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.